CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khóa Sống chung tu học của chư Ni Giáo đoàn III – Ngày thứ tư và thứ năm

Sáng sớm ngày 23/11/Canh Tý (nhằm 05/01/2021), chư Tôn đức Ni và đại chúng vân tập về thiền đường Tịnh xá Ngọc Lương (Suối Nhuôm, Sông Lũy, Bắc Bình, Bình Thuận), tụng Giới Phật tử. NS. Dung Liên – Phó ban Tổ chức, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lương đãi lao quý Ni trưởng, chư Tôn đức Ni tuyên đọc Giới và 148 điều răn của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Theo sự điều phối của Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III, thời học pháp sáng ngày tu thứ tư của khóa Sống chung tu học lần thứ 12,  TT. Giác Phổ - Phó ban Hoằng pháp GĐ III viếng thăm và chia sẻ Phật pháp với các hành giả.

Thượng tọa đã phân tích Kinh Bộc lưu (Oghataraṇasutta), kinh thứ nhất trong phẩm Cây lau, phẩm đầu tiên thuộc Kinh Tương ưng bộ để hành giả có thêm một phương pháp thực tập trên bước đường tu học của tự thân. Nguyên văn bài kinh như sau:

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc). Rồi một vị thiên, khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên ấy bạch Thế Tôn:

– Thưa Tôn giả, làm sao Ngài vượt khỏi bộc lưu?

– Này Hiền giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt khỏi bộc lưu.

– Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới, Ngài vượt khỏi bộc lưu?

– Này Hiền giả, khi Ta đứng lại, thời Ta chìm xuống. Này Hiền giả, khi Ta bước tới, thời Ta trôi giạt. Do vậy, này Hiền giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt khỏi bộc lưu.

Vị thiên: Từ lâu, tôi mới thấy,

Bà-la-môn tịch tịnh,

Không đứng, không bước tới,

Vượt chấp trước ở đời.

Vị thiên ấy nói như vậy và bậc Đạo sư chấp nhận. Vị thiên ấy biết được:“Thế Tôn đã chấp nhận ta.” Vị ấy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ.

Bài kinh rất ngắn nhưng được sự phân tích, giãi bày của Thượng tọa, đại chúng đã thu thập thêm một pháp tu để không bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời, giảm thiểu khổ đau, sớm thành tựu nguồn an lạc nội tâm.

Buổi chiều cùng ngày, ba vị Ni trưởng, chư Tôn đức Ni cùng đại chúng tìm hiểu Kinh Sáu sáu (số 148 thuộc Kinh Trung bộ). Đây là bài kinh chính đức Phật tự thuyết cho các đệ tử. Đại chúng vừa đọc kinh vừa đối chiếu lời đức Tổ sư dạy trong bài Chơn lý “Lục căn”. Đức Tổ sư đã phân tích chia chẻ ý pháp đúng với ý đức Phật giảng giải, đơn cử là Kinh Sáu sáu này.

Sáng ngày 24/11/Canh Tý (nhằm 06/01/2021) là ngày tu thứ năm của khóa tu, Đại đức Giác Nhường – Trưởng ban Thông tin truyền thông GĐ III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Đạt (Gia Nghĩa, Đăk Nông) trình bày với đại chúng “Những quan điểm quan trọng trong sự truyền trì của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ”.

Đại đức bàn đến ý niệm “Nối truyền”, “Chánh pháp”, “Chấn hưng” trong tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam” ngang qua Chơn lý “Hòa bình”, “Cư sĩ”, “Y bát chơn truyền”, “Pháp chánh giác”; Kinh Thừa tự Pháp, Kinh Đại Bát-niết-bàn (thuộc Kinh Trường bộ), và các kinh trong bộ Nikāya đồng thời cũng đề cập đến Luật tạng của trường phái Pháp Tạng bộ (Dharmagupta). Từ đó cho thấy đức Tổ sư thực hiện đúng với ý chỉ của đức Phật được kiết trong Kinh Luật và chư Tôn Trưởng lão Hệ phái Phật giáo Khất sĩ buổi ban đầu cũng đã bước từng bước chuẩn mực trong ánh sáng của ngọn đèn Chánh pháp.

Buổi chiều cùng ngày, đại chúng tiếp tục tìm hiểu Kinh Phân biệt Lục căn (thuộc Trung A-hàm kinh) trong chuỗi kinh có liên quan với bài Chơn lý “Lục căn”.

Ngày thứ năm tu học của đại chúng kết thúc trong sự an vui khi được sống chung, học chung và tu chung trong ngôi nhà tâm linh Giáo đoàn III – Hệ phái Phật giáo Khất sĩ.

Dưới đây là một số hình ảnh tu học, sinh hoạt của khóa tu ngày thứ tư và thứ năm:

Tụng Giới Phật tử

Thượng tọa Giác Phổ chia sẻ pháp

Chư Tôn đức Ni cùng đại chúng tìm hiểu Kinh Sáu sáu (số 148 thuộc Kinh Trung bộ)

Đại đức Giác Nhường chia sẻ pháp

Chư Tôn đức Ni khất thực độ ngọ

Thời khóa Thiền tọa

Thời khóa thiền hành

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan