CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khai mạc Khóa tu Sống chung tu học – Lần thứ 12 của chư Ni Giáo đoàn III

Nhằm thúc liễm thân tâm trong truyền thống tu học của Tổ Thầy đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tu học, hành đạo trong Ni chúng, sáng hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm Canh Tý (02/1/2021) tại Tịnh xá Ngọc Lương (Suối Nhuôm, Sông Lũy, Bắc Bình, Bình Thuận) chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn III chứng minh cho chư Ni trực thuộc Giáo đoàn khai khóa Sống chung tu học dành cho hàng Tỳ-kheo-ni lần thứ 12.

Trước giờ khai mạc, chư Tôn đức Tăng Ni đi khất thực hóa duyên ở khu vực thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình hầu ôn lại pháp hành của Phật Tăng xưa và kết nối thiện duyên với bà con bá tánh quanh vùng.

Vào lúc 8g15, buổi lễ Khai mạc bắt đầu dưới sự chứng minh của chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn III: HT. Giác Phùng - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III; HT. Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III; TT. Giác Tiến - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Kiểm soát Giáo đoàn III; TT. Giác Thạnh - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Phó BTS GHPGVN huyện Bắc Bình; Trụ trì TX. Ngọc Xuân, huyện Bắc Bình; TT. Giác Viễn - Ủy viên Ban Tăng sự, Phó ban Hoằng pháp GĐ III; Trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình, Bình Thuận cùng chư Thượng tọa, Đại đức Tăng GĐ III. Về phía chư Ni có: NT. Hiệp Liên - Trưởng Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; Ni trưởng Đền Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III; Ni trưởng Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III, quý Ni sư và các hành giả Tỳ-kheo-ni. Quý thiện nam tín nữ Phật tử cũng đồng câu hội về tham dự Lễ Khai khóa.

Sau phần giới thiệu sự hiện diện chứng minh của chư Tôn Thiền đức, SC. Hòa Liên - Phó Thư ký khóa tu đã cung thỉnh NS. Dung Liên – Phó ban Tổ chức khóa tu, trụ trì Tịnh xá Ngọc Lương nơi đăng cai khóa tu tác bạch tri ân chư Tôn Thiền đức Tăng Ni. Đây là lần thứ hai khóa Sống chung tu học được thực hiện tại Tịnh xá Ngọc Lương trong 2 năm liền, Ni sư đã bày tỏ lòng tri ân chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn đã quan tâm, nâng đỡ cho chư Ni tu học hành đạo.

Khóa tu lần này có 55 vị Ni đồng “sống chung tu học”, trong đó có 3 vị Ni trưởng, 8 vị Ni sư và 44 Sư cô. Trong Lễ Khai khóa, NS. Hiếu Liên - Chánh Thư ký khóa tu thay mặt Ban Tổ chức cung an Ban Chức sự khóa tu Sống chung tu học lần thứ 12.

Thành kính cung thỉnh HT. Giác Hùng, HT. Giác Y, HT. Giác Phương đương vi Giáo phẩm Chứng minh tối cao khóa tu. Thành kính cung thỉnh HT. Giác Phùng, HT. Giác Trí, HT. Giác Trong, HT. Giác Thành, TT. Giác Tiến TT. Giác Hoàng đồng chứng minh và cố vấn cho khóa tu.

Về Ban Tổ chức của khóa Sống chung tu học, kính cung thỉnh NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Tổ chức; NT. Đền Liên, NT. Cảnh Liên và NS. Dung Liên đồng Phó ban Tổ chức.

Về chư Tôn đức trong Ban Giáo thọ, thành kính cung thỉnh HT. Giác Trí làm Đệ nhất Giáo thọ; HT. Giác Trong làm Đệ nhị Giáo thọ; cung thỉnh TT. Giác Viễn, TT. Giác Phổ, TT. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường cùng tham gia Ban Giáo thọ; cung thỉnh NT. Hiệp Liên, NT. Đền Liên, NT. Cảnh Liên làm Giáo thọ khóa tu. Về Ban Thư ký, thỉnh NS. Hiếu Liên, SC. Hòa Liên.

Khóa tu được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Lương là niềm hoan hỷ vô biên cho chư Ni và Phật tử tại tịnh xá cũng như quý Phật tử tại địa phương. Với lòng kính tín Tam bảo, Phật tử Thiện Tánh đại diện cho toàn thể Phật tử xa gần nói lên tâm nguyện hoan hỷ được cúng dường hỗ trợ chư Tôn đức, để khóa tu diễn ra thuận lợi, mang lại lợi ích cho chư thiên và loài người.

Trong lời khai mạc khóa tu, HT. Giác Trí – Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III đã ban huấn từ đến chư hành giả. Hòa thượng tán thán tinh thần cầu học, ham tu của chư Ni, đã tổ chức thành công 11 khóa Sống chung tu học. Hòa thượng nhắc lại: “Trong Kinh Pháp cú, kệ 14, đức Phật tán dương: ‘Vui thay, Phật ra đời! Vui thay, Pháp được giảng! Vui thay, Tăng hòa hợp! Hòa hợp tu, vui thay!’ Cũng ý pháp ấy, vào thế kỷ XX, đức Tổ sư Minh Đăng Quang ra đời xiển dương tôn chỉ - Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, một lần nữa lại nhấn mạnh: ‘Ta là tất cả, tất cả là ta. Ta sống cho tất cả, thì tất cả sống cho ta. Đạo của Sống là cùng nhau Sống chung, đạo của Biết là cùng nhau học chung, đạo của Linh là cùng nhau tu chung’ (Chơn lý  “Hòa bình”)”.

Trước khi kết thúc Lễ Khai mạc khóa tu, HT. Giác Phùng đã ban đạo từ khích lệ các hành giả cần tinh tấn hơn nữa để vừa độ mình vừa độ người, đáp đền bốn ân, và trên hết là làm tròn bổn phận của người sứ giả Như Lai.

Nghi thức khai mạc khóa tu diễn ra trang nghiêm và kết thúc vào lúc 09g15.

Cũng trong năng lượng tinh tấn và thanh tịnh, thời cúng Ngọ nhân có Phật tử phát tâm cúng dường Trai Tăng cầu siêu cho mẫu thân, Cửu huyền thất tổ, HT. Giác Trí - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III quán chiếu nhân duyên hội chúng đã trao tặng cho mọi người thời pháp ngắn với chủ đề: “Thành kính, cầu nguyện theo Chánh pháp cúng dường Trai Tăng”. Bằng pháp ngữ chân xác, rõ ràng, gần gũi, Hòa thượng đã giúp các Phật tử hiểu rõ: Thế nào là “Thành kính”? Ý nghĩa của “Cầu nguyện”? Vì sao gọi “Thực hành “Cúng dường Trai Tăng là đúng Chánh pháp”? Hội chúng vô cùng hoan hỷ khi nghe thời pháp của Hòa thượng Trưởng ban. Giải thích một cách ngắn gọn rằng “Thành kính” tức là trọn niềm tin đối với Phật Pháp Tăng, bởi đây là ba ngôi báu tuyệt đối trong đời. “Cầu” tức là mong ước trong tương lai được tốt đẹp an vui. “Nguyện” tức thệ nguyện trong hiện tại giữ thân khẩu ý hiền thiện. Đức Tổ sư Minh Đăng Quang cũng dạy: Thân trong sạch ấy là xứ Phật, miệng trong sạch ấy là pháp Phật, ý trong sạch ấy là con Phật, tâm trong sạch tức là Đức Phật” (Chơn lý “Tu và Nghiệp”). Thực hành “Cúng dường Trai Tăng là đúng Chánh pháp”, đó là noi theo gương hiếu của Tôn giả Mục-kiền-liên muốn báo đền công ơn mẫu thân được đức Phật chỉ cho pháp cúng dường chư Thánh Tăng sau mùa an cư, làm lễ Tự Tứ.

Vào lúc 2h15, trong thời pháp học buổi chiểu, Hòa thượng tiếp tục khai triển ý pháp của Tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp – Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam” và chia sẻ kinh nghiệm tu học với các hành giả khóa tu. Một trong những ý pháp mà Hòa thượng tô đậm đó là lợi ích của “sống chung tu học” hay sống tu trong tinh thần “lục hòa”, kiến thức riêng chỉ giải cho nhau mang lại lợi ích cho cả ta và người. Đức Tổ sư lại dạy rõ, khi sống tu chung pháp môn cần tu học rốt ráo, đó chính là Tu Giới, Định và Tuệ. Muốn thành tựu ba pháp này, chánh niệm là chìa khóa cần thực tập liên tục ở bất cứ thời gian, phương xứ nào. Muốn được tu tập không gián đoạn, hành giả cần tu chánh tinh tấn. Trên nền tảng tu học như vậy, bóng tối vô minh, si mê dần được loại trừ.

Cuối thời chia sẻ pháp, một lần nữa Hòa thượng tán thán: “Chư Ni thật xứng đáng là Những người con gái của đức Phật, đã khéo biết sắp xếp thời gian, nhân duyên để được về sống chung tu học, tìm thấy niềm vui, an lạc trong giáo pháp. Mong rằng, chư Ni tinh tấn tu tập hợp nữa, tăng trưởng lòng từ bi, bao dung, nâng đỡ các vị đồng tu, đồng tiến hóa trên con đường giải thoát.”

Ni trưởng Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III đã thay lời chư Ni dâng lời tri ân lên Hòa thượng: “Ni giới chúng con thật có nhiều phước duyên, buổi đầu được Đức Thầy Giác An - Vị khai sáng GĐ III tiếp độ. Khi Ngài viên tịch, chúng con lại được sự bảo bọc, hướng dẫn tu học của chư Tôn Hòa thượng. Chúng con nguyện tu học tinh tấn, làm cho Ni giới Giáo đoàn ngày một phát triển, không phụ lòng quan tâm thương tưởng của chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn.”

Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ Khai mạc và ngày tu thứ nhất của khóa tu Sống chung tu học, lần thứ 12 của Ni giới Giáo đoàn III:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan