CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh tại Trường hạ Ngọc Phương

Một tu sĩ trẻ trước khi thọ giới phải trải qua từng cấp bậc khác nhau, được thử thách, mài giũa từ oai nghi giới luật, đến các nghi thức hành trì, khất thực hóa duyên, thiền hành, thiền tọa, tụng Kinh, đọc Chơn lý, lịch sử Tổ và thơ kệ cố Ni trưởng Huỳnh Liên. Sau khi nhập hạ ba tháng, tuần lễ cuối cùng trước khi ra hạ là Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh cho các Ni trẻ từ ngày mùng 1-7 tháng 7 âm lịch.

Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh năm nay do ảnh hưởng Covid 19 nên chương trình tu học có thay đổi và đối tượng chỉ dành cho chư Ni trẻ nội thiền.

Hình ảnh được ghi nhận: 
 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan