CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

An cưCảm niệm an cư năm 2008

No Picture

Chẳng còn bao lâu nữa mùa An cư Kiết hạ PL.2552 sắp khép lại, bao kỷ niệm vui buồn rồi cũng sẽ qua đi, nhưng điều sẽ mãi còn đọng lại trong tâm khảm của mỗi huynh đệ đó là những lời kinh, những ý pháp đã được chư Tôn đức tận tình truyền trao.Bến bờ giác ngộ

No Picture Theo truyền thống khi Phật còn tại thế, mùa mưa là mùa côn trùng sanh sản rất nhiều, nên Phật dạy người xuất gia phải dừng chân du hóa, vân tập về một trú xứ, để thúc liễm thân tâm tu học trong ba tháng, hầu tránh dẫm đạp côn trùng, đó là thể hiện tinh thần từ bi trong giáo lý Phật Đà.Kiết hạ an cư

No Picture

 Nhân mùa kiết hạ an cư

Tôi về Tịnh xá gặp sư muôn trùng

Lòng hư không bước thung dung

Hướng dương vàng hực một vùng cỏ hoa. Mừng hạ về

No Picture

Sen đua nở dâng sắc hương tươi thắm

Mừng hạ về đảnh lễ giáo thọ sư

Niềm tri ân chất ngất cả khung trời

Ân giáo dưỡng chúng con nên huệ mạng.Dấu chân xưa

No Picture Mùa an cư kiết hạ được trân trọng và được chư Tôn đức Giáo phẩm trong hệ phái quan tâm tổ chức, nhằm mục đích để chư huynh đệ chúng ta có duyên tập họp lại với nhau, để học tu hầu góp phần cùng chư Tôn đức Giáo phẩm hệ phái trong việc bảo tồn và kiến thiết ngôi nhà Phật giáo Việt Nam.Tổng kết ba tháng an cư tu học tại đạo tràng Tịnh xá Trung Tâm

No PictureAn cư kiết hạ là truyền thống tốt đẹp của Phật Tăng xưa đã được các thế hệ những người tu Phật truyền thừa và lưu giữ mãi đến ngày nay. Việc tập trung lại một chỗ kiết giới cấm túc an cư tiến tu đạo nghiệp là thời gian tốt nhất để mỗi hành giả tự kiểm thảo lại chính mình.