CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng niệm Tôn sư

Nhân ngày tưởng niệm Tôn Sư

Sáu mươi hai… mà bây chừ vẫn thơm

Đức Ngài như ánh trăng tròn

Mặc nhiên soi rõ lối mòn ngày qua

 

Thầy hiền dẫu đã đi xa

Lòng con cứ ngỡ mới là hôm nao

Đức từ rạng rỡ biết bao

Mặc nhiên tỏa rạng pháp mầu cao xuê

 

Đường đời lắm lối đi về

Bao giờ tâm được chuyển mê, an nhàn

Thầy khuyên, tháo những buộc ràng

Vui tu để được con đàng thanh cao

 

Đạo tình Thầy chẳng quản nào

Nương về ánh đạo, vui sao đức mầu

Lòng người thấm đượm ước ao

Dồi trau đức hạnh, nhịp cầu tương lai

 

Vui cùng ánh đạo thanh bai

Là phương diệu dược, thuốc hay độ tình

Hóa thân diệu pháp lung linh

Từ đời gian khổ hiện hình độ tha

 

Bao người trong chốn ta bà

Tu tâm dưỡng tánh chuyển tà về chơn

Trần gian bao những lối mòn

Đạo tình giữ trọn, lòng son thoát trần

 

Chẳng còn bao cảnh nợ nần

Nương về bến giác an nhàn thiện tâm

Chúng con tự hỏi bao lần

Gian nan thuở ấy nhọc nhằn biết bao

 

Tình Thầy ân đức cao sâu

Khơi đèn chơn lý thuở nào về nương

Lòng Thầy mang vạn tình thương

Trái tim in dấu nẻo đường Phật xưa

 

Lòng vui quí thích sao vừa

Hạnh người khất sĩ, quí ưa thanh bần

Nhớ Thầy lòng dạ tri ân

Bồn gieo công đức trong ngần thanh cao

 

Nhớ Thầy tinh tấn bền trau

Thực hành chân lý nhiệm mầu đức ân

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: