CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tịnh xá Trung Tâm - Tịnh Độ nhân gian

 Tịnh xá Trung Tâm, tọa lạc tại 21 Nguyễn Trung Trực, P. 5, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là trung tâm tu học của Giáo đoàn 4 nói riêng và của hệ phái Khất Sĩ nói chung. Và đặc biệt là nơi An cư kiết hạ của chư Tăng 6 giáo đoàn hệ phái Khất Sĩ liên tục từ năm 1980 đến nay (2010). Tịnh xá Trung Tâm nơi đây không những có ý nghĩa về sự tu tập để phát triển tâm linh của hành giả mà còn có ý nghĩa khẳng định sự hiện hữu của các cõi Tịnh Độ trong mười phương, mà đặc biệt người viết muốn đề cập đến cõi Cực Lạc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Bằng kiến thức hiểu biết của mình, người viết chỉ cho thấy những điểm tương đồng giữa Thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà ở Tây phương và Tịnh xá Trung Tâm – Thế giới Cực Lạc ở nhân gian; hay nói cách khác thế giới Cực Lạc có ngay tại thế gian này.

Trong kinh A Di Đà mô tả: từ đây (trái đất mà chúng ta đang sống) thẳng về hướng Tây cách mười muôn ức cõi Phật có thế giới gọi là Cực Lạc. Như vậy muốn đến được thế giới Cực Lạc chúng ta phải vượt qua mười muôn ức cõi. Điều này có nghĩa ta phải vượt qua mười điều ác.[1] Những vị Tăng sư ở Tịnh xá Trung Tâm đều đang thực hành mười điều thiện, lìa xa mười điều ác. Xung quanh Tịnh xá Trung tâm có bảy lớp lan can báu bảo vệ đó chính là thất tụ tịnh giới,[2] chia làm 8 nhóm (4 giới trục xuất, 13 giới tổn hại Tăng tàn, 2 giới không định, 30 giới phá sự thanh bần, 90 giới hành phạt, 4 giới đặc biệt, 100 giới phải học, 7 giới giải hòa); 7 lớp lưới báu chính là 7 pháp diệt tránh; 7 hàng cây báu chính là 7 phần bồ đề. Nơi đây chánh điện, tăng xá, đồ dùng, vật dụng, mặt đất đều làm từ bảy báu,[3] đó là sự đóng góp tịnh tài từ những tấm lòng vàng của quý phật tử gần xa. Trong tịnh xá có ao sen Đại chúng Tăng mà mỗi vị Tăng Sư là mỗi một hoa sen thanh tịnh. Trong ao sen có nước đầy đủ tám công đức nghĩa là trong đại chúng Tăng ai ai cũng thực hành Bát Chánh Đạo. Ao sen bên Cực Lạc Tây Phương có bốn màu xanh, đỏ, trắng, vàng thì ở đây có bốn chúng tu tập. Về sự ăn, mặc, thì ở Tịnh xá Trung Tâm không khác chi ở thế giới Cực Lạc Tây Phương. Vừa nghĩ tới ăn thì có ăn, vừa nghĩ tới mặc thì có mặc, không phải cực nhọc nấu nướng, may vá vì tứ sự ăn, mặc, ở, bệnh đã có Phật tử hộ trì cho chư Tăng. Mỗi sáng trước khi ăn điểm tâm, chư Tăng ngồi thiền quán, rải tâm từ bi đến với mọi chúng sanh trong mười phương cũng giống như chúng sanh cõi Cực Lạc trong một niệm mang hoa cúng dường mười phương chư Phật. Người cõi Cực Lạc ăn xong rồi nghe Pháp; chư Tăng ăn điểm tâm xong cũng nghe chư Tôn đức Tăng giảng sư thuyết pháp. Tiếng thuyết pháp của chư Bồ-tát vang xa trong mười phương cũng giống như pháp thoại của chư Tôn đức Tăng lan rộng mọi nơi trên thế giới thông qua mạng internet. Chư thượng thiện nhơn ở cõi Cực Lạc nghe pháp xong trở về nơi cư ngụ của mình là hoa sen báu để chiêm nghiệm lời dạy của chư Bồ-tát và cất cao giọng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và chư Tăng Tịnh xá Trung Tâm vừa nghe pháp xong trở về nơi phòng của mình để suy nghiệm nghĩa lý của lời pháp giảng. Chư thiện nhơn ở cõi Cực Lạc có 6 thời tu tập thì chư Tăng ở Tịnh xá cũng có 6 thời tu tập trong một ngày:

  1. 1.Từ 4 giờ đến 5 giờ sáng tu thiền
  2. 2.Từ 7 giờ đến 10 giờ nghe pháp
  3. 3.Từ 14 giờ đến 15 giờ 30 nghe pháp
  4. 4.Từ 18 giờ đến 19 giờ tu thiền
  5. 5.Từ 19 giờ đến 20 giờ tụng kinh
  6. 6.Từ 21 giờ đến 22 giờ tu thiền

Tiếng nói pháp thanh tao êm dịu với đủ các loại âm điệu trầm, bổng hoặc du dương của chư Tôn đức giảng sư cũng như pháp âm của chim Khổng Tước, Bạch Hạc, Cộng Mạng, Anh Võ… bên cõi Tây Phương Cực Lạc, làm cho chư hành giả an cư chánh niệm luôn có mặt. Cho nên mỗi khi nghe tiếng hót của chim Sẻ, Két, Cưỡng, Sáo, Nhồng…thì những tiếng hót đó chỉ là Pháp âm mà thôi.


Đạo tràng niệm Phật tại tịnh xá Trung Tâm

Chúng sanh trong mười phương không dễ dàng tin có cõi Tây Phương Cực Lạc cũng như không phải ai ai trên đất nước Việt Nam và cả trên toàn thế giới đều biết bến Tịnh xá Trung Tâm. Cầu sanh về Cực Lạc không phải dễ cũng như có mặt tại Tịnh xá Trung Tâm là một việc hy hữu. Số hành giả an cư tại Tịnh xá Trung Tâm năm 2010 là vào khoảng 140 vị so với dân số Việt Nam khoảng 86 triệu và dân số toàn thế giới khoảng 6.8 tỷ (thống kê năm 2009), thì thật sự là quá ít ỏi. Nói như vậy đủ thấy phải có lòng tin và công đức tu hành nhiều kiếp mới vãng sanh về thế giới Cực Lạc cũng như hiện diện tại Tịnh xá Trung Tâm. Về Tịnh xá Trung Tâm tu tập rồi thì khỏi sợ thối đọa vì hằng ngày hành giả an cư tu thiền, niệm Phật, nghe pháp, tụng kinh, sám hối, gần những bậc thiện trí thức như chư Tôn đức lãnh đạo hệ phái, chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng sư để nghe pháp học kinh, luận đạo… Do đó thiện pháp tăng trưởng, ác pháp bị đẩy lùi. Ở thế giới Cực Lạc có 3 cấp vãng sanh chia ra thành chính phẩm. Bậc thượng có ba: thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Bậc trung có ba: trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Bậc hạ có ba: hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Ở tịnh Xá Trung Tâm cũng có ba bậc: bậc hạ là các vị sơ phát tâm như các vị Phật tử cư sĩ giữ 5 giới tại gia tới lui tịnh xá để hộ trì chư Tăng, Tập sự giữ 5 giới và Sa di giữ 10 giới xuất gia tu học. Bậc trung có các vị Tỳ kheo tân học. Bậc thượng có các bậc Hòa thượng, Thượng tọa cao hạ. các vị hoặc đã được Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán quả hoặc đang trên lộ trình Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán đạo hoặc có vị được bậc bất thối chuyển.


Giờ thiền tọa mỗi tối

Ở Tịnh xá Trung Tâm đặc biệt không có muỗi như những nơi khác. Có thể lên thiền đường ngồi thiền hàng giờ hoặc lên giảng đường nghe pháp mà thân tâm an lạc, tự tại không có sự quấy rầy của muỗi mòng cũng như thế giới Cực Lạc không có cảnh giới súc sanh, không có sự khổ bức thân tâm là không có địa ngục và không có tham lam bỏn xẻn là không có ngạ qủy, không có nóng nãy đua tranh là không có A-tu-la. Hành giả an cư tại Tịnh xá Trung Tâm ngày đêm chỉ lo tu hành, sống trong tinh thần lục hòa cho đến ngày công viên quả mãn đó thật sự là cảnh giới an lạc.

Đức Phật dạy: Tâm bình thì thế giới bình, tâm tịnh thì thế giới tịnh. Tâm sanh thiên đường, tâm sanh địa ngục. Tâm sanh vạn pháp. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy: “Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh”. Chính cái Phật tánh là cái thường hằng là vô lượng thọ, là vô lượng quang. Trở về với thế giới Cực Lạc chính là trở về sống với chơn tâm Phật tánh của mình vậy.

Tóm lại khi nói về Tịnh Độ có hai phạm trù, đó là lý Tịnh Độ và sự Tịnh Độ. Về lý Tịnh Độ thì nếu tâm chúng ta có giới định huệ thì ở bất cứ nơi nào hay bất cứ cảnh giới nào chúng ta cũng được an lạc, còn sự tịnh độ thì do tâm chúng ta còn phiền não nên chúng ta cần cầu sanh về thế giới Cực Lạc để đảm bảo sự tu tập của chúng ta không bị thoái thất. Cũng như chúng ta cần phải xuất gia để nương nhờ Tam Bảo và nhờ sự bảo hộ của Tam Bảo mà ta mới có đủ thắng duyên tu tập cho đến ngày thành Phật.

                                               TỊNH XÁ NGỌC SƠN (KIÊN GIANG)[1] Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chưởi, tham lam, sân giận, si, mê.

[2] Ba la di, Tăng già bà thi sa,Thâu lan giá, Ba dật đề, Đề xá ni, Ác thuyết, Ác tác.

[3] Vàng, bạc, xa cừ, lưu ly, mã não, xích châu, pha lê

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan