CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngọc Bửu sáng ngời

*Kính mừng Khánh đản lần thứ 95 của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang
và Lễ Khánh thành Tịnh xá Ngọc Bửu

 
NHÂN sinh khổ đế xoay vần
NGÀY ngày tập khí đoạ đày trầm luân
KHÁNH mừng Pháp Phật nối truyền
ĐẢN sanh Thiện sĩ phục hưng đạo lành
SƯ thầy thân giáo độ dân
TỔ y hạnh đức chân trần dặm xa
MINH ĐĂNG bát đất y vàng
QUANG toả Bát chánh lý chân sáng ngời
KHÁNH vui Hỷ Xả tuyệt vời
THÀNH ngôi Thất bảo cho đời nương theo
NGỌC Giác rạng rỡ Từ Bi
BỬU Toàn Định Tuệ Giới gìn luật nghi
BÁO ơn Cha Mẹ vô nghì
ÂN Thầy huệ mạng tâm linh trau dồi
TỨ châu bốn biển đất trời
TRỌNG kính thí chủ cúng dường cao ngôi.

26/9/Đinh Dậu
Quang Toàn Thành Anh

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan