CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chơn LýNhững điểm nổi bật trong Chơn Lý Khất Sĩ – phần 2

No PictureNgay đoạn đầu bài Khất Sĩ, trong bộ Chơn lý, Đức Tổ sư nhấn mạnh: “Khất sĩ là học trò khó, đi xin ăn để tu học. Khất sĩ là cái sống của chơn lý vũ trụ”. Là hành giả đang tu tập trong truyền thống của Đức Tổ sư khai sáng, ý nghĩa Khất sĩ và hạnh tu Khất sĩ, chúng ta tất phải thấu triệt và thực tập viên mãn vậy.Chánh Đẳng Chánh Giác phổ thơ

No Picture

CHÁNH chơn là phải thật thà

ĐẲNG GIÁC là tỉnh, biết ra công bằng

Ai mà suy ngẫm thường hằng

Gọi là phát nguyện Niết-bàn không trên.Đọc Chơn Lý “Bát Chánh Đạo” – phần 2

No PictureNgười đọc đinh ninh rằng quyển Chơn lý BCĐ ắt sẽ đưa chú tiểu Tăng trở về với thực tế của đời sống tu tập và hành trì. Phán đoán trên chỉ đúng một nửa....Ngày xuân đọc Chơn Lý “Chánh Kiến”

No PictureTrong tiết giao mùa, đông mãn xuân sang, khí xuân dìu dịu mang theo hương của trăm hoa. Nhân buổi thanh nhàn, lần đọc từng trang Chơn Lý “CHÁNH KIẾN”, thấy rõ được sự thâm thúy của lý nghĩa mà Tổ sư đã chỉ dạy...Chơn Lý số 59: Khổ và Vui

No Picture

Vậy sao chúng ta chẳng chịu nhìn vào cái đẹp kín đáo bên trong của bông hoa búp ẩn lâu dài; vì chính cái đẹp vui không không của bên trong cái vỏ xấu xí khổ cực, cái ấy mới thật là vui đẹp, cái vui đẹp mà ta hưởng riêng được, bởi không ai giành choán chi nơi ai cả vậy.Chơn Lý số 58: Đạo Phật Khất Sĩ

No Picture

Giáo lý Khất sĩ là con đường sáng của nhựt nguyệt tinh quang, là ánh sáng để chỉ rõ con đường trong sạch giải thoát, là hạnh phúc quý báu của sự sống chung tu học, yên vui, tiến hóa,...Chơn Lý số 57: Lễ Giáo

No Picture

Lễ giáo là nền tảng của sự thương yêu, thiện cảm, thân thiện, dung hòa tốt đẹp với nhau, ấy là phép sống đời tốt đẹp nên gọi là lễ phép. Lễ phép là một qui tắc, là phép tắc, là một kỷ luật thiện, mà người có lễ phép, là sẽ được sự vui sướng nhứt trong đời.Chơn Lý số 56: Hòa Bình

No Picture

Sự ích lợi quý báu nhứt của đoàn Du Tăng sẽ là gương mẫu hiệp hòa, sống chung làm một, bình đẳng không tranh, dính liền tất cả bằng sự đoạn tham dứt ác. Hột giống ấy quyết sẽ phải kết quả Phật Niết-bàn, giải thoát sự khổ chết cho sanh loại vậy.Chơn Lý số 55: Chơn Như

No Picture

Chơn như ví như mặt trời cao đối với chúng sanh cát bụi thấp dưới, ai ai nhô đầu ngước mắt, thọ hưởng được yến sáng của chơn như, là sẽ được cái sống biết linh, hoàn toàn cử động, trở nên lợi ích, quý báu vô cùng, sáng rỡ vô lượng.Chơn Lý số 54: Sám Hối

No Picture

Như thế thì quyển sám hối ấy, là pháp tu giác ngộ rất có ích lợi cho kẻ thật tâm tu hiểu lý nghĩa, để đặng dễ bề sám hối xả đọa, mà nương theo những pháp lành trong sạch.