CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo dụcỨng dụng Phật pháp trong dạy học

No Picture Uyển chuyển vận dụng giáo lý nhân quả để giải thích điển tích hột đậu trắng đậu đen để minh họa cho bài học qui luật về sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, để rèn luyện thói quen làm việc thiện cho chính mình. Nếu tốt thì cho đậu trắng, nếu sai cho hột đậu đen...